Všeobecné podmínky


LottoWins (dále jen LW) neprovozuje žádnou loterii, ani žádnou hazardní hru vázanou na licenci, nebo jinou právní úpravu.

Předmětem činnosti LW je network marketing.


Tento odstavec upravuje vztahy mezi LW a spolupracovníkem.

Spolupracovník je člen v marketingové síti LottoWins.

Spolupracovník dostane po registraci webové stránky s identifikačním kódem a web formulářem, přes který se budou registrovat do jeho sítě další jeho spolupracovníci.

Každý nový člen LottoWins má svou LW stránky zdarma za předpokladu, že do 14 dnů (od registrace do LottoWins) vstoupí do námi preferovaného programu (O preferovaném programu) 4CORNERS (O 4CORNERS)

Spolupracovníka, který se nezaregistruje do preferovaného programu ani nepožádá o technickou nebo finanční pomoc systém po 14. dnech od registrace vymaže z evidence LottoWins.

Žádost o technickou nebo finanční pomoc má odkladný účinek.

Je nám jasné, že žádný Matrix není výhodné budovat do "nekonečna", po dosažení určitého levelu v Matrixu se budování zpomalí a je pro účastníky v spodních liniích nezajímavé. Proto ukončíme preferenci 4CORNERS, odškodníme ty účastníky, kteří nevydělali alespoň 18 USD (vkladem 18 USD do jejich LW peněženky) a spustíme nový Preferovaný program.

V novém preferovaném programu dostane každý
aktivní člen LottoWins
šanci být na vrcholu nového programu.

Vstup do nového programu se bude odehrávat následovně.

Všichni
aktivní členové LottoWins
se "vloží do virtuálního osudí" a náhodným výběrem se sestaví Matrix nového Preferovaného programu. Členové LW budou dle jednotlivých linií v sestaveném matrixu e-mailem vyzváni k registraci do nového Pref.programu. Budou mít na registraci do své linie několik dní. Po uplynutí termínu dostane výzvu další linie. Tímto způsobem se bude pokračovat až po poslední linii ve vylosovaném matrixu.

Není třeba zdůraznit, že naplňování nového Matrixu se bude dít "rychlostí vichřice".

Aktivní člen LottoWins
je ten člen LW který bude mít v den losování (tedy v den sestavení virtuálního matrixu) alespoň 22 USD ve své LW peněžence, to je cena za vstup do "virtuálního osudí". Tyto peníze se následně automaticky rozdělí do LottoWins MLM programu tak jak to je vysvětleno na stránce O LottoWins MLM, tím se opakovaně bude vydělávat i v LW MLM.

Za každého aktivního člena registrovaného v síti se v den slosování připíše na spolupracovníkovo uživatelské konto provize 2 USD až do šesté linie. Spolupracovník po registraci do nového Preferovaného programu může požádat o převod z uživatelského konta na PayPal účet, ze kterého byla realizována platba. V případě žádosti o změnu účtu musí spolupracovník dostatečně prokázat svou totožnost. Minimální výběr z uživatelského konta je 10 USD, náklady za převod na PayPal účet snáší spolupracovník. Po výběru musí být zůstatek na uživatelském kontě minimálně 22 USD.

Registrací do LottoWins spolupracovník potvrzuje, že si přečetl "Všeobecné podmínky", porozuměl jim a souhlasí s nimi, potvrzuje svůj věk minimálně 18 let (resp. 21 let pro země kde se to vyžaduje) a dává souhlas se zpracováním osobních údajů (podle zákona o ochraně osobních údajů).


Zvýšení návštěvnosti

free counters

Tato webová stránka používá cookies. Používaním této stránky vyjadřujete souhlas s používáním cookies. Souhlasim Více informací