Všeobecné podmienky


LottoWins (ďalej len LW) neprevádzkuje žiadnu lotériu, ani žiadnu hazardnú hru viazanú na licenciu, alebo inú právnu úpravu.

Predmetom činnosti LW je network marketing.


Tento odsek upravuje vzťahy medzi LW a spolupracovníkom.

Spolupracovník je člen v marketingovej sieti LottoWins.

Spolupracovník dostane po registrácii webové stránky s identifikačným kódom a web formulárom, cez ktorý sa budú registrovať do jeho siete ďalší jeho spolupracovníci.

Každý nový člen LottoWins má svoju LW stránku zadarmo za predpokladu, že do 14 dní (od registrácie do LottoWins) vstúpi do nami Preferovaného programu (O Preferovanom programe) 4CORNERS (O 4CORNERS)

Spolupracovníka, ktorý sa nezaregistruje do Preferovaného programu ani nepožiada o technickú alebo finančnú pomoc systém po 14. dňoch od registrácie vymaže z evidencie LottoWins.

Žiadosť o technickú alebo finančnú pomoc má odkladný účinok.

Je nám jasné, že žiadny Matrix nie je výhodné budovať do "nekonečna", po dosiahnutí určitého levelu v Matrixe sa budovanie spomalí a je pre účastníkov v spodných líniách nezaujímavé. Preto ukončíme preferenciu 4CORNERS, odškodníme tých účastníkov, ktorí nezarobili aspoň 18 USD (vkladom 18 USD do ich LW peňaženky) a spustíme nový Preferovaný program.

V novom preferovanom programe dostane každý
aktívny člen LottoWins
šancu byť na vrchole nového programu.

Vstup do nového programu sa bude odohrávať nasledovne.

Všetci
aktívni členovia LottoWins
sa "vložia do virtuálneho osudia" a náhodným výberom sa zostaví Matrix nového Preferovaného programu. Členovia LW budú podľa jednotlivých línií v zostavenom matrixe e-mailom vyzvaní k registrácii do nového Pref.programu. Budú mať na registráciu do svojej línie niekoľko dní. Po uplynutí termínu dostane výzvu ďalšia línia. Týmto spôsobom sa bude pokračovať až po poslednú líniu vo vylosovanom matrixe.

Nie je potrebné zdôrazniť, že naplňovanie nového Matrixu sa bude diať "rýchlosťou víchrice".

Aktívny člen LottoWins
je ten člen LW ktorý bude mať v deň žrebovania (teda v deň zostavenia virtuálneho matrixu) aspoň 22 USD vo svojej LW peňaženke, to je cena za vstup do "virtuálneho osudia". Tieto peniaze sa následne automaticky rozdelia do LottoWins MLM programu tak ako to je vysvetlené na stránke O LottoWins MLM, tým sa opakovane bude zarábať aj v LW MLM.

Za každého aktívneho člena registrovaného v sieti sa v deň zlosovania pripíše na spolupracovníkovo užívateľské konto provízia 2 USD až do šiestej línie. Spolupracovník po registrácii do nového Preferovaného programu môže požiadať o prevod z užívateľského konta na PayPal účet, z ktorého bola realizovaná platba. V prípade žiadosti o zmenu účtu musí spolupracovník dostatočne preukázať svoju totožnosť. Minimálny výber z užívateľského konta je 10 USD, náklady za prevod na PayPal účet znáša spolupracovník. Po výbere musí byť zostatok na užívateľskom konte minimálne 22 USD.

Registráciou do LottoWins spolupracovník potvrdzuje, že si prečítal "Všeobecné podmienky", porozumel im a súhlasí s nimi, potvrdzuje svoj vek minimálne 18 rokov (resp. 21 rokov pre krajiny kde sa to vyžaduje) a dáva súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona o ochrane osobných údajov).


Zvýšení návštěvnosti

free counters

Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Súhlasim Viac informácií